W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

Referendarz sądowy - KD.111.42.2022

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Marcin Puk
Uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do zatrudnienia Pana Marcina Puk.
Szczegóły
Stanowisko Referendarz sądowy - KD.111.42.2022
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Szubinie ul. Plac Wolności 4 pokój 206, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte
PREZES
SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE

 89 - 200 Szubin  Plac Wolności 4         tel 52 391 01 55 (fax) 052 384 80 68

 

                                                          Szubin, dnia 14 października 2022 r.

       

 KD.111.42.2022
         

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SZUBINIE 

 

Na podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz.2072 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t.)

 

Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie
ogłasza konkurs na jedno stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Szubinie 

 
Liczba etatów: 1 (jeden etat)
 
Termin przeprowadzenia konkursu – 23 listopada 2022 roku, godz. 9.00 
 
Miejsce przeprowadzenia konkursu- Sąd Rejonowy w Szubinie, ul. Plac Wolności 4, sala 106 
 
Oznaczenie konkursu: KD.111.42.2022
 
I.  Wymagania:
 
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.2072 j.t.).

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.ukończył 24 lata,

5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną
 
II. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza,

2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej,

4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – klauzula zgody,

6. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji – Klauzula informacyjna rekrutacja,

7. oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych

i obywatelskich,
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia

i kwalifikacje.   

III. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu „ Sąd Rejonowy w Szubinie, ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin z zaznaczeniem  sygnatury konkursu KD.111.42.2022”, bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Szubinie, pokój 206( II piętro), bądź  przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe  ( decyduje data stempla pocztowego )

 w terminie do 02 listopada 2022roku  na adres Sąd Rejonowy w Szubinie Samodzielna Sekcja Administracyjna, ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin.
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu na stronie internetowej www.szubin.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie.
Prezes
Sądu Rejonowego w Szubinie
/-/ SSR Joanna Drozdalska
 

Załączniki

Powiadom znajomego