W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

stażysta - Kd-1101-18/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-18/22
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status w trakcie rozstrzygania

Kd-1101-18/22                                                                                                                                                     Bydgoszcz, dnia 17 marca 2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 17 marca 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Szubinie


 

I.  Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz

II. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szubinie – Kd-1101-18/22 
III. Liczba wolnych stanowisk pracy1 wolne stanowisko w wydziale ksiąg wieczystych, przydzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., pełen wymiar czasu pracy
IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. Prowadzenie referatu w zakresie spraw rozpoznawanych przez referendarza sądowego.
 2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych.
 3. Przygotowywanie projektów wpisów.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
 5. Redagowanie pism.
 6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 8. Prowadzenie akt.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
V.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
     Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz urządzeń biurowych).
 8. Umiejętność redagowania pism.
     Wymagania pożądane:
 1. Komunikatywność.
 2. Kreatywność.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Samodzielność.
 8. Pracowitość, zaangażowanie.
VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-18/22), wraz z aktualnym numerem telefonu kontaktowego.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (tutaj).
 10. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
 11. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 12. Mile widziane referencje.
     Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności. 
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).
Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Szubinie. 
Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury
Kd-1101-18/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113. 

Załączniki

Powiadom znajomego