W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

Stażysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szubinie - Kd-1101-394/18

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Weronika Bauza
Uzasadnienie wyboru W związku z zakończoną procedurą konkursową Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia Panią Weronikę Bauzę
Szczegóły
Stanowisko Stażysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szubinie - Kd-1101-394/18
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-394/18
Status rozstrzygnięte

Sygnatura konkursu: Kd-1101-394/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na 1 wolne stanowisko stażysty w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Szubinie

 

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie decernatu w zakresie spraw prowadzonych przez referendarza sądowego.
 2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych.
 3. Przygotowywanie projektów wpisów.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
 5. Redagowanie pism.
 6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 8. Prowadzenie akt.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
 7. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 8. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 9. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu,
  w szczególności:
 •  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018 poz. 23);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. 2015 poz. 2316);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz. MS.2003.5.22).

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
  z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-394/18), wraz z aktualnym adresem
  oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. mile widziane referencje.

Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata.


Konkurs składa się z trzech etapów:

      I.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
      II.   Praktyczny sprawdzian umiejętności.
      III.  Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Szubinie.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
10 grudnia 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203)
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-394/18 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.     

Załączniki

Powiadom znajomego