W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

referendarz sądowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Antkowiak-Skoczylas, Inowrocław
Uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do zatrudnienia Panią Izabelę Antkowiak-Skoczylas
Szczegóły
Stanowisko referendarz sądowy
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie (pokój 206) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Szubinie pl. Wolności 4 89-200 Szubin, z podaniem sygnatury Kd.111.29.2018 - decyduje data stempla pocztowego
Status rozstrzygnięte

 KD.111.29.2018                                                                         


ZARZĄDZENIE NR 16 /2018
Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie
z dnia 11 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Szubinie
 

Na podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów  powszechnych  ( Dz. U. 2018,poz.23 j.t.) ogłaszam konkurs na  stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym

w Szubinie ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin

 

Liczba etatów : 1( jeden etat)


Termin przeprowadzenia konkursu  - 16 listopada 2018 roku, godz. 9.00 w sali 106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie, adres : ul. Plac Wolności 4,89-200 Szubin

 

I.  Wymagania :


Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. 2018,poz.23 j.t. ), a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.ukończył 24 lata,

5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski albo ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną


II. Wymagane dokumenty:

 

1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji Kluzula informacyjna rekrutacja

2. wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza,

3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

5. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu Klauzula zgody,

7. oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych

i obywatelskich,


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia

i kwalifikacje.   



III. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

            Zgłoszenie o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z zaznaczeniem sygnatury konkursu KD.111.29.2018, należy składać do dnia 29.10 2018r.

w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie, ul. Plac Wolności 4 , 89-200 Szubin do kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, pokój 206, bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Sąd Rejonowy w Szubinie Samodzielna Sekcja Administracyjna, ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin  ( decyduje data stempla pocztowego ).


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


 Lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu tj. w dniu  6 listopada 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej www.szubin.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie


IV. Niniejsze zarządzenie o ogłoszeniu konkursu umieścić :


-  w Biuletynie Informacji Publicznej

-  na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie



Szubin, dnia  11.10.2018r.


                                                                                Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie

                                                                                           (  Joanna Drozdalska  )




Załączniki

Powiadom znajomego