W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

urzędnik - Kd-1101-152/18

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Natalia Drzazga
Uzasadnienie wyboru Na podstawie art. 3 b ust. 3, 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze – Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko urzędnicze do obsługi sekretarskiej Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Szubinie, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest Pani Natalia Drzazga.
Szczegóły
Stanowisko urzędnik - Kd-1101-152/18
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101- 152/18 - decyduje data stempla pocztowego
Status rozstrzygnięte
DYREKTOR
     Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd-1101-152/18                                                             Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2018 roku


Sygnatura konkursu: Kd-1101-152/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na 1 wolne stanowisko urzędnicze do obsługi sekretarskiej
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szubinie

 


 
I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
1. prowadzenie sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
2. obsługa systemu informatycznego (rejestracja spraw, prowadzenie wykazów, kontrolek, skorowidzów alfabetyczno - numerowych);
3.obsługa i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
5. przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;
6. sporządzanie protokołów z posiedzeń wykonawczych zespołu;
7. monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów i teczek wykonawczych pomiędzy zespołem a wydziałami sądu.

 
II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
 
1. pełna zdolność do czynności prawnych;
2. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
5. znajomość obsługi komputera;
6. kreatywność i komunikatywność;
7. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole;
8. znajomość przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Kuratorach Sądowych (Dz.U.z 2018 r.1014 t.j).


Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.      


 IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:


1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (w załączeniu),
2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-152/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
4. życiorys;
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwa skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej);
8. oświadczenie o stanie zdrowia;
9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej)  i doświadczenie,
10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
11. mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
  2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca  2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101- 152/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje – Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166,
-
Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Szubinie – nr tel. (52) 38-48-068.


Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.   

     
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Henryk Tucholski

Załączniki

Powiadom znajomego