W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

asystent sędziego - KD 111- 6/17

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Wojciechowska, Żnin
Uzasadnienie wyboru Wynik konkursu
Szczegóły
Stanowisko asystent sędziego - KD 111- 6/17
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sąd Rejonowy w Szubinie - Oddział Administracyjny p. 206, Biuro Podawcze lub przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

    KD 111- 6/17  


ZARZĄDZENIE NR 4/2017
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZUBINIE
z dnia 13 lutego 2017r
w sprawie ogłoszenia  konkursu na zastępstwo  na stanowisko asystenta sędziego
w  Sądzie Rejonowym w Szubinie

 

Na podstawie art.  art. 155§1 i 2 oraz  155§ 2 a  ustawy z dnia 27.07.2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 2062 ) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego       ( Dz. U. z 2013r , poz. 1228)

                                                                                ogłaszam


konkurs na zastępstwo na  stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szubinie  ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin , numer referencyjny KD 111-6/17


Liczba etatów :  1


I. Wymagania :


Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 2026 ), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten , kto :

1) . jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw  cywilnych i obywatelskich,

2) . jest nieskazitelnego charakteru,

3). ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce ,

4). ukończył 24 lata


II.  Wymagane dokumenty :


1).  Wniosek o zatrudnienie na zastępstwo na  stanowisku asystenta sędziego,

2).  Własnoręcznie sporządzony życiorys  i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3).  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo , uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4). Aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6). Oświadczenie o obywatelstwu polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

7). Oświadczenie kandydata , iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( art. 155§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ),


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające  dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.III. Termin i miejsce składania dokumentów :


Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganym i dokumentami , z zaznaczeniem sygnatury  konkursu KD 111- 6/17 , należy składać do dnia 06 marca 2017r w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , ul. Plac Wolności 4 , 89-200 Szubin do Oddziału Administracyjnego , pokój nr 206 , bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres : Sąd Rejonowy w Szubinie, Oddział Administracyjny, ul. Plac Wolności 4 , 89- 200 Szubin  ( decyduje data stempla pocztowego ).

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Konkurs składa się z trzech etapów:


1). Etap pierwszy – wstępna weryfikacja  zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2). Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego  oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego – wybrany przez kandydata;

3). Etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna .


Liczba  osób zakwalifikowanych do drugiego etapu  konkursu  ogłoszona zostanie w dniu 13 marca 2017r


Termin  przeprowadzenia drugiego etapu  konkursu  27 marca 2017r  godzina  10,oo w sali Nr  106 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89-200 Szubin, ul. Plac Wolności 4.


Do trzeciego etapu konkursu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały  co najmniej 29 punktów , w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.


Lista kandydatów  zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 27 marca 2017r   o godzinie 13,oo na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie  ul. Plac Wolności 4.


Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2017r  o godzinie 13,30  w Sali Nr 106 w siedzibie  Sądu Rejonowego w Szubinie , adres : 89- 200 Szubin , ul. Plac Wolności 4.


Jednocześnie informuję, iż osoba zatrudniona na zastępstwo na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szubinie nie może jednocześnie  odbywać aplikacji  radcowskiej lub adwokackiej.


IV.  Niniejsze zarządzenie  o  ogłoszeniu konkursu  umieścić :

-  w Biuletynie Informacji Publicznej

-  na tablicy ogłoszeń  znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szubinie

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szubinie
 Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie
 ( Joanna Drozdalska )

 Szubin, dnia 13 lutego 2017r                                                                  

Załączniki

Powiadom znajomego