W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Szubinie
 http://www.bip.gov.pl/

2 stanowiska aplikanta kuratorskiego - Kd-1101-327/16

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko 2 stanowiska aplikanta kuratorskiego - Kd-1101-327/16
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Świeciu i Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Oddział Kadr - pok. 203 lub przesłać pocztą
Status w trakcie rozstrzygania
PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
__________________________________
85-128 Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 2, tel. (52) 32-53-104,  fax (52) 321-31-01
 
Kd-1101-327/16                                                                Bydgoszcz, dn.21 listopada 2016 r.
 

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na aplikację kuratorską na 2 wolne stanowiska:
 
  - 1 wolne stanowisko w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu,
  - 1 wolne stanowisko w Zespole Kuratorskiej Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szubinie.
nr referencyjny: Kd-1101- 327/16

 

Kandydatem na stanowisko aplikanta kuratorskiego może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków aplikanta kuratorskiego;
 4. ukończył wyższe studia magisterskie w zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych  lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. zgłoszenie – list motywacyjny  adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
  z zaznaczeniem sygnatury konkursu oraz wybranego Sądu;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
 3. życiorys napisany własnoręcznie;
 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzający posiadanie  wykształcenia w zakresie nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo innych wyższych studiów magisterskich i studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz o braku prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania za przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. odpisy (kserokopie) zaświadczeń o odbytych kursach;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji i zatrudnienia na aplikację kuratorską.

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  - weryfikacja zgłoszeń
 2. etap drugi - test pisemny ze znajomości przepisów:
 • Konstytucji RP;
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2015,poz.133 j.t.);
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.2014,poz.795 j.t.);
 • Kodeksu etyki kuratora sądowego;
 • Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015,poz.1390 j.t.);
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu
  oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających
  w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.2016,poz.1698);
 • wybranymi zagadnieniami z poszczególnych dziedzin prawa niezbędnymi w pracy kuratora sądowego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich);
 • Kodeks karny wykonawczy(Dz.U.1997,Nr 90,poz.557) w szczególności Rozdział VIIa i Rozdział XI;
 • podstawami  pedagogiki resocjalizacyjnej.
 1. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty  z zaznaczeniem sygnatury  konkursu i podaniem wybranego sądu, na który jest składana aplikacja należy złożyć w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 203 w terminie do 2 grudnia 2016 roku, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 roku.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy www.bip.so.bydgoszcz.gov.pl  w terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku.

 

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Oddział Kadr – Tel. 52 32-53-166.


WICEPREZES
Sądu Okręgowego
/-/
SSO Roger Michalczyk

Załączniki

Powiadom znajomego