Brak treści artykułu

Załączniki:

klazula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
Klauzula informacyjna dla osob składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Klauzula informacyjna dla osób składajacych skargi i wnioski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W SZUBINIE W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚC
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W SZUBINIE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚC
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wyznaczenia IOD
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu monitoringu wizyjnego
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu bezpieczeństwa i porządkuw budynku Sądu Rejonowego w Szubinie