Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Kancelaria Komornicza nr I w Barcinie 
Komornik - Anna Groblewska
ul. Słowackiego 16
88-190 Barcin   
tel.  52 302 03 07
szubin.groblewska@komornik.pl
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00 - 13:00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Sąd Rejonowy w Szubinie informuje, iż zgodnie z  art. 8 pkt.9 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U.z dnia 25.04.2018r) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Kancelarię Komorniczą komornika sądowego Panią Annę Groblewską spraw z wyboru.


Kancelaria Komornicza nr II w Szubinie
Komornik - Michał Wiatr
89-200 Szubin 
ul. 3 Maja 27 
tel.  52 384 80 94

szubin@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 9.30 - 14:00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Sąd Rejonowy w Szubinie informuje, iż zgodnie z  art. 8 pkt.9 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U.z dnia 25.04.2018r) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Kancelarię Komorniczą komornika sądowego Pana Michała Wiatr spraw z wyboru.

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Szubinie informuje, iż Zarządzeniem Nr 8/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 13.05.2021r Pan Michał Wiatr Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie został odsunięty od wykonywania czynności na okres 30 dni.
Zarządzeniem Nr 78/2021/Adm. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.05.2021r zastępcą Michała Wiatra -Komornika Sądowego wyznaczono Panią Annę Groblewską- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie na okres 30 dni, począwszy od 17.05.2021r.

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Szubinie zawiadamia, iż postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.06.2021r, DWOiP-IV.635.11.2021, Pan Michał Wiatr Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie został zawieszony w czynnościach.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Zarządzeniem Nr 97/2021/Adm z dnia 22.06.2021r wyznaczył Panią Annę Groblewską Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie zastępcą Michała Wiatra na czas jego zawieszenia w czynnościach.

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy Anna Groblewska ( w zastępstwie Michała Wiatra) przyjmuje interesantów w każdą środę w godz.10,00 - 13,00 w Kancelarii Komorniczej Nr II w Szubinie przy ul. 3-go Maja 27.

Kancelaria Komornicza nr III w Szubinie
Komornik - Tomasz Drozda
89-200 Szubin
ul. Kcyńska 4
tel. 52 506 55 66
szubin.drozda@komornik.pl
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00-18.00
Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa i czwartek 7.30-15.30
wtorek 8.00-18.00
piątek 7.30-13.00

Jednocześnie informuję, że Komornik Sądowy Tomasz Drozda spełnia wymogi z art. 10 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.) w zakresie przyjmowania spraw z wyboru.