Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Szubinie


Kancelaria Komornicza nr II w Szubinie
Komornik - Michał Wiatr
89-200 Szubin 
ul. 3 Maja 27 
tel.  52 384 80 94
szubin@komornik.pl
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 9.30 - 14:00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Szubinie informuje, iż zgodnie z  art. 8 pkt.9 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U.z dnia 25.04.2018r) zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Kancelarię Komorniczą komornika sądowego Pana Michała Wiatr spraw z wyboru.

Kancelaria Komornicza nr I w Barcinie 
Komornik - Anna Groblewska
ul. Słowackiego 16
88-190 Barcin   
tel.  52 302 03 07
szubin.groblewska@komornik.pl
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00 - 14:00
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Szubinie informuje, iż zgodnie z  art. 8 pkt.9 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U.z dnia 25.04.2018r) w II półroczu 2019r zaistniały przesłanki odmowy przyjęcia przez Kancelarię Komorniczą komornika sądowego Pani Anny Groblewskiej spraw z wyboru.