W Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzone są rejestry i urządzenia ewidencyjne zgodnie z obowiązujacymi przepisami zawartymi w  Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Archiwum zakładowe - organizacja i zakres działania określone Zarządzaniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r.

Dane udostępniane są na wniosek w formie odpisów orzeczeń na podstawie zarządzenia Przewodniczącego lub Sędziego sprawozdawcy bądź Przewodniczącego Wydziału.