Prezes  Sądu  Rejonowego  -  SSR  Ewa Sozańska-Walczak

Organem Sądu jest:
Prezes Sądu Rejonowego - kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracyjne i inne wynikające z obowiązujących przepisów.