Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu monitoringu wizyjnego
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu bezpieczeństwa i porządkuw budynku Sądu Rejonowego w Szubinie
Zarządzenie Nr24/2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Szubinie
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej
klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Szubinie w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości