UWAGA: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)


42 1010 0055 1103 0050 8400 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
---------------------------------------------------------------
UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.


Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego) 
  
                     

56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
---------------------------------------------------------------
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia)  
 
                    

47 1130 1017 0021 1000 3790 0004

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
Depozyty walutowe (EUR)     

04 1130 1017 0021 1000 3790 0002

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Pomoc postpenitencjarna (nawiązki, świadczenia)                           

68 1130 1075 0002 6134 8820 0001