UWAGA: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)


42 1010 0055 1103 0050 8400 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
---------------------------------------------------------------
UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.


Rachunek sum na zlecenie (zaliczki) 
  
                     

56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
---------------------------------------------------------------
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia)  
 
                    

47 1130 1017 0021 1000 3790 0004

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
Depozyty walutowe (EUR)     

04 1130 1017 0021 1000 3790 0002

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Pomoc postpenitencjarna (nawiązki, świadczenia)                           

68 1130 1075 0002 6134 8820 0001