Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)

42 1010 0055 1103 0050 8400 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
Rachunek sum na zlecenie (zaliczki)                        

56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT NBPLPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia)                       

47 1130 1017 0021 1000 3790 0004

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL
Depozyty walutowe (EUR)     

04 1130 1017 0021 1000 3790 0002

Informacja dla przelewów zagranicznych
  • kod SWIFT GOSKPLPW
  • numer konta należy poprzedzić literami PL

Pomoc postpenitencjarna (nawiązki, świadczenia)                           

68 1130 1075 0002 6134 8820 0001